top of page

Is een organisatie geleid door Belgen en gevestigd in Peru. Staat open voor Belgische, Luxemburgse of Peruaanse bedrijven, ondernemers, managers, vertegenwoordigers. Ze bieden een grote waaier van informatiediensten, lobbywerk, onderzoekswerk, begeleiding, consultant, contacten, bemiddeling, promotie, marktonderzoek, hulp bij de oprichting van een bedrijf in Peru, aanwerving, geïnstalleerde ondernemingen die diensten aanvragen voor investeerders die informatie willen over deze landen om zich daar te vestigen en nieuwe markten te openen opzoek naar klanten, producten, diensten, import, export, geopende filialen of lokale entiteiten, evenementen organiseren, seminaries, conferenties, lezingen, zakendiners, bijeenkomst, tolkdiensten, interpreteren van verzoeken, aanvragen van stage, enz.

 

De Kamer CCBLP of Kamer van koophandel en cultuur van België en Luxemburg in Peru

wil de ontwikkeling van handelsbetrekkingen bevorderen tussen België, Luxemburg en Peru.

En dit op verschillende vlakken; economisch, commercieel, cultureel, …

Er zijn goede redenen waarom Peru u zal interesseren. De Europese Unie benadrukte dat Peru

meer interessant en aantrekkelijk kan worden dan Brazilië zo verklaarde “el Comercio” in januari 2014.

Het moet gezegd dat Peru de grootste groep investeerders in het land aantrekt met meer dan 50% van

de totale investeringen.  België komt op een 5de plaats van de importerende landen wetende dat dit 6%

van de export van Peru vertegenwoordigd. Hiermee staat België op dezelfde hoogte als Frankrijk,

na Duitsland 23%, Spanje 20%, Italië 16% en Nederland 10%.

 

De Kamer CCBLP of Kamer van koophandel en cultuur van Belgie en luxemburg in Peru is ook lid van de nieuwe Europesense Kamers van Koophandel in Peru of Europese Kamer of EuroCámaras.

 

 

Actuele leden: Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittanië, Italie, Letland,

Scandinavische landen (Ijsland, Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken),

 

Roemenië, Zwitserland

 

 

Oprichter: de eerste voorzitter is Meneer Bernd Schmit, ook voorzitter van de Duitse Kamer van Koophandel in Peru.

De Kamer CCBLP werkt ook samen met de Belgo Perú Kamer van Koophandel in België.

De voorzitter is Meneer Carlos Cabrejo.

Er is officieel een overeenkomst tot samenwerking voor het uitbreiden en optimaliseren

van  de bevoegdheden van de kamers via een multilaterale weg.

 

 

 

 

 

De Kamer CCBLP beschikt over een samenwerkingsprotocol met de Chambre de Commerce

et de Tourisme du Pérou au Luxembourg (Kamer van Koophandel en toerism van Peru in Luxemburg

of CCTPL.

De Voorzitter is Mhr. Jorge Villar en de ondervoorzitter is Mhr. Francisco Malpica

 

 

 

 

 

PERU EN COLOMBIA ZIJN TWEE VAN DE VIJF OPKOMENDE LANDEN MET HET HOOGSTE POTENTIEEL, VOLGENS 'COFACE'.

 

Het gereputeerde Franse verzekeringsbedrijf voor handelskredieten, beter bekend onder de naam ‘Coface’,  heeft  de vijf opkomende landen met het hoogst economisch potentieel voorgesteld.

Volgens Coface is er nu in navolging van de BRICS en de CIVETS,  de PPICS (nl Peru , de Filippijnen , Indonesië , Colombia en Sri Lanka),  de landen die zich opwerken als uitmuntende markten voor onze bedrijven.

Om deze landen te identificeren heeft Coface verschillende criteria onder beschouwing genomen waaronder deze twee essentiële : economische groei en financieringsmogelijkheden voor deze groei.

De  leden van PPICS bezitten de eigenschap  van een gediversifieerde economie die niet te afhankelijk is van grondstoffen. Terwijl Colombia belangrijke minerale bronnen heeft, steunt zijn economie ook op een groeiende industrie.

 

 

bottom of page