top of page

De Kamer CCBLP of Kamer van Koophandel en Cultuur van België en Luxemburg in Peru 

 

is gericht op de ontwikkeling van de handels- en economische relaties tussen België, Luxemburg en Peru. Peru heeft voldoende redenen om interessant te zijn, in “El Comercio” van januari 2014 werd Peru door de Europese Unie uitgeroepen tot meest interessante en voordelige zelfs boven Brazilië. De EU vertegenwoordigt de grootste groep investeerders in het land met meer dan 50% van het totaal. België staat met 6% van de import samen met Frankrijk op een mooie vijfde plaats na Duitsland 23%, Spanje 20%, Italië 16% en Nederland 10%.

 

 

 

 

De Europese Unie

 

De op 26 juni 2012 te Brussel tot stand gekomen Handelsovereenkomst

tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds is veelbelovend.

 

Het Europa Forum van Groothertogdom Luxemburg onderlijnt dat op 1 april 2014 de Kamer van afgevaardigden twee wetsvoorstellen heeft bekrachtigd voor handelsakkoorden tussen de EU en Midden-Amerika enerzijds en met Peru en Colombia anderzijds, met 58 stemmen voor en 2 tegen.

 

Gelet op het feit dat de Europese Unie de voornaamste importeur is van brandstoffen en mijnbouw producten uit Peru en de grootste exporteur naar dit land van transportmiddelen en -machines, en dat sectoren zoals de landbouw en de visserij (die reeds 30% van de totale export van Peru naar de EU vertegenwoordigt) hierdoor nog zullen verstevigd worden.

 

De overeenkomst zal de handel aanmoedigen op internationaal vlak in een transparante, niet discriminerende en voorspelbare omgeving voor ondernemers en investeerders dankzij een mechanisme om niet-tarifaire belemmeringen aan te pakken, en zo nodig een orgaan om de bilaterale geschillen op te lossen. Volgens schattingen van de commissie moet de overeenkomst de EU-exporteurs toestaan 270 Mil euro te besparen per jaar aan douanerechten, , terwijl in Colombia en Peru, de grootste benadeelden van douanerechten de fruittelers en garnaalvissers zijn. Eenmaal de overeenkomst van kracht, wordt verwacht dat het BBP van Peru met 0.7% zal stijgen en met 1.3% voor Colombia.

 

Wanneer volledig uitgevoerd zal het akkoord de  douanerechten elimineren op alle industrie- en visserijproducten, de toegang tot de markt van de landbouwproducten uitbreiden, de toegang tot de publieke markten verbeteren zowel als die voor de markten voor diensten en investeringen, verder verminderen van de technische handelsbelemmeringen en voorschriften vooral met betrekking op intellectuele eigendomsrechten, transparantie en concurrentie.

 

AWEX (Agence Wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers) schrijft op zijn website : “Peru werpt zich onmiskenbaar op als meest opkomend land” en “zijn economie is vandaag de dag de meest dynamische van Latijn-Amerika” wat Peru de vleiende bijnaam ‘Tijger van de Andes’ opleverde.

De overeenkomst bevat ook een hoofdstuk om de samenwerking rond het bevorderen van concurrentievermogen en innovatie, de modernisering van de productie en handel, en de technologieoverdracht tussen de partijen te vergemakkelijken.

 

Peru heeft de richtlijnen van het ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) onderschreven om geschillen op te lossen die kunnen ontstaan tussen buitenlandse investeerders en de regering. Peru heeft in het totaal 33 internationale overeenkomsten ondertekend waaronder met België en het Groothertogdom Luxemburg.

Volgens de statistieken van het ACE (Internationale herverzekeringsgroep) zijn er 793 Belgische bedrijven die exporteren naar Peru en 1.579 bedrijven verklaren interesse te hebben in deze markt. 

bottom of page